najava

22-24. OKTOBAR, ARANĐELOVAC

DRUGI SRPSKI KONGRES O ŠEĆERNOJ BOLESTI KOD DECE - DEDEKS

Međunarodni Kongres

ORGANIZATOR KONGRESA

POVOD

30 godina Odeljenja za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine

 • 00Dan
 • 00Sati
 • 00Minuta
 • 00Sekundi

Poštovane koleginice i kolege,

Zbog epidemiološke situacije vezane uz pandemiju COVID – 19, Kongres se odgađa do daljnjeg.

Kada detaljna informacija o datumu održavanja bude sigurna, obavestićemo blagovremeno sve učesnike.

Srdačno Vas pozdravljamo
Organizacioni odbor Kongresa

Drage kolege

Poštovane kolege,

U jesen ove godine bićemo domaćini najvećeg medicinskog kongresa ikada organizovanog u Srbiji, sa temom dijabetesa kod dece.

Zadovoljstvo je i naša privilegija da Vas pozovemo da prisustvujete ovom istorijskom događaju “2. srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece (DEDEKS) – Međunarodni kongres” Bukovička banja Aranđelovac, od 22. do 24. oktobra 2020.

Formalni organizator Kongresa je Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Bukovička banja” Aranđelovac, koja slavi 30. godina rada jedinog Odeljenja u Srbiji za produženo lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece obolele od dijabetesa.

Programske aktivnosti će voditi stručnjaci i istaknuti profesori medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije i pedijatrije sa odabranih, vodećih institucija iz celog sveta.

 

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

Plenarna predavanja

Predavanja u sesijama

Usmena saopštenja

Posterske prezentacije

Prateći program

Akreditacija

Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-02-301/2020-01 od 02.03.2020 pod evidencionim brojem A-1-334/20 Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece  je akreditovan kao:MEĐUNARODNI KONGRES  i prema toj odluci dodeljuje se sledeći broj bodova:
Predavačima 15
Za pasivno učešće 10
Za usmeno izlaganje 13
Za poster prezentaciju 11
Za koautore 0,5 bodova.
 
Kongres je akreditovan za lekare, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i dijetetičare-nutricioniste.
homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

KOTIZACIJA

Kotizacija obuhvata: Zvanični bedž, kongresne materijale, pristup svim sesijama Kongresa, prostoru za poster prezentacije, izložbi farmaceutskih kompanija i društvenom programu.

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja se nalazi na internet stranici izvršnog organizatora: EASY TRAVEL & EVENTS Niš, www.easytravel.rs . Po prijemu prijave izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokom za uplatu.

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA

10. oktobar 2020. godine

ROK SLANJE RADOVA

01. oktobar 2020. godine

UPLATA KOTIZACIJE

OD 1. JANUARA 2020.

UPLATA KOTIZACIJE

NA LICU MESTA

01

Preliminarni raspored kongresa

Četvrtak, 22.oktobar

 • Registracija učesnika

 

S.Sajić: Dijabetes tipa 1  kod dece, nekad i sad

S.Stanković: Prevalencija šećerne bolesti tipa 1 kod dece i adolescenata

S.Marković: Izazovi u lečenju dijabetesa melitusa tipa 1 u ranom dečijem uzrastu

M.Čukanović:Odeljenje za produženo  lečenje, edukaciju i rehabilitaciju dece i omladine sa šećernom bolešću – 30 godina od osnivanja

Svečano otvaranje

 

Koktel

T.Milenković: Kongenitalni hiper-insulinizam

N.Folić: Udruženost insulinske rezistencije i policističnog ovarijalnog sindroma kod adolescentkinja

V.Zdravković: Predijabetes

M.Ješić: Dijabetesna nefropatija kod dece i adolescenata s tipom 1 dijabetesa: faktori rizika, prevencija i terapija

Sponzori

Pauza

Usmena izlaganja

Posteri

Petak, 23.oktobar

G.Chrousos: Stress as a Major Risk Factor for Acute and Chronic Disease

E.C.Wiliams: Integrating technology into the diabetes service

G.Bukara-Radujković: Uloga profesionalnog kontinuiranog praćenja glikemije u djece sa dijabetesom

T.Battelino: Veštački pancreas-naša iskustva

 

Pauza

G.Torense: Role of taste in glucoregulation in chidren and adolescents with type 1 diabetes

J.Vlaški: Da li je moguće izjednačiti terapiju dijabetesa tipa 2 kod dece i odraslih 

S.Živić: Oralna terapija u tipu 1 dijabetesa

S.Todorović: Značaj terapije SGLT inhibi-torima u dijabetesu melitusu tipa 1

 

Sponzori

 

Koktel

V.Škrabić: Neonatalni dijabetes

J.Lebl: Infancy-onset diabetes

M.Kočova: Drugačiji dijabetes u dečijem uzrastu

S.Kolouskova: Cystic fibrosiss- related diabetes

 

Sponzori

Pauza

J.Gregory: Diabetic hypoglicaemia

A.Toromanović: Neprepoznavanje hipoglikemije u djece i adolescenata sa dijabetesom tipa 1

J.Davis: UK data on the incidence of  DKA at diagnosis of type 1 diabetes

R.Vuković: Protokol lečenja dijabetesne ketoacidoze (kliničke smernice)

 

Sponzori

Svečana večera

subota, 24.oktobar

Sponzori

 

B.Filipović-Grčić: Nenatalni metabolizam ugljenih hidrata

S.Hasanbegović: „Time in range“- zašto je značajan?

M.Samardžić: Varijabilnost šećera u krvi: klinički i terapijski značaj

I.Vorgučin: Poremećaji ishrane kod dece sa dijabetesom

M.Doknić: Metabolički profil adole-scenata lečenih hormonom rasta tokom detinjstva

M.Žarković: Gojaznost, insulinska rezistencija i karcinom štitaste žlezde

 

Pauza

MEDICINSKA SESTRA ČLAN DIJABETOLOŠKOG TIMA

Sponzori

 

ZATVARANJE KONGRESA


OPROŠTAJNI KOKTEL – Specijalna bolnica „Bukovička banja“

 IZLET U ORGANIZACIJI  EASY-TRAVEL-a

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

Organizacioni odbor

 • Prof. dr Saša Živić, predsednik  
 • Prim. dr Milanko Čukanović, mr sci., zamenik predsednika                
 • Dr Slobodan Prodanović                 
 • Ass. dr sci. Sandra Stanković                 
 • Dr Jasmina Stepković
 • Dr Marija Ljujić
 • Slavica Parlić 
 • Dušica Dobrić                   
 • Mirjana Simić                 
 • Daniela Veljković

Izložba

U toku kongresa biće održana prateća izložba u holu ispred kongresnih sala. Proizvođači lekova, laboratorijske i druge opreme izložiće svoje najnovije proizvode. Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi ili pratećem kongresnom programu u vidu Marketinškog programa mogu se dobiti kod izvršnog organizatora Kongresa.

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

info

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

smeštaj učesnika

Turistički objekti u Aranđelovcu, koje rezerviše Izvršni organizator Kongresa.

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

mesto održavanja

Dvorana Park, Knjaza Miloša 293, Aranđelovac

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece

tehničke mogućnosti

U kongresnim salama omogućeni su tehnički uslovi za prezentacije. Prezentaciju pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

prijavite se za učešće

izvršni organizator kongresa

kongres podržao

homepage congres Drugi srpski kongres o šećernoj bolesti kod dece
UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE

postanite naš sponzor

DEDEKS 2020” će sadržati komercijalni deo,na kome će vodeće kompanije iz oblasti farmakologije prikazati vrhunske proizvode koji su pronašli kliničku prihvaćenost od posebnog značaja za pružanje kvalitetne nege pacijenata. 

Stoga, naredni prolećni dani u srcu Srbije, u Šumadiji, biće idealna prilika za promociju vaše kompanije i proizvoda. 

 

pridružite se našem timu

Nadamo se da ćete i ovom prilikom podržati i omogućiti realizaciju ovog istorijskog događaja Međunarodnog “2. srpskog kongresa o  šećernoj bolesti kod dece (DEDEKS)” koji će se održati u Aranđelovcu, od 22. do 24. oktobra 2020. godine.

Sve programske aktivnosti će voditi  stručnjaci i istaknuti profesori medicinskih nauka iz oblasti endokrinologije i pedijatrije sa vodećih institucija iz Srbije I sveta.

KAKO DO NAS

DVORANA PARK

KNJAZA MILOŠA 293

ARANĐELOVAC, SRBIJA

E mail
office@bukovickabanja.co.rs

Mišarska bb
Aranđelovac

www.bukovickabanja.co.rs

prijemna služba

direktor