Kotizacija

Uplata kotizacije uključuje: 

✓ Prisustvo naučnim sesijama
✓ Kongresni materijal
✓ Ručkove i kafe pauze prema programu
✓ Ekskurzije i obilasci prema programu
✓ Koktel dobrodošlice
✓ Gala večeru
✓ Sertifikat o prisustvu na kongresu 

➢ ZA PRIDRUŽENE GOSTE: Gala večera RSD 5,000 

Uslovi otkazivanja kotizacije 

❖ Svako otkazivanje učešća mora se poslati u vidu zahteva na e-mail: kongres@easytravel.rs ❖ Do 1. aprila 2020. | vraća se iznos kotizacije umanjen za RSD2,500 – administrativni troškovi ❖ Od 2. aprila 2020. | zadržava se celi iznos kotizacije 100% 

Važno: 

❖ Registracija je važeća isključivo nakon izvršene uplate kotizacije ❖ Mladi lekari stažisti moraju dostaviti dokaz o godinama starosti (do 30 godina starosti) – kopija lične karte ili pasoša ❖ Za studente, dokaz o studiranju – kopija studentskog indeksa 

Za sva ostala pitanja vezana za registraciju, rezervaciju hotela, putnog aranžmana, programa i ostalo, molimo kontaktirajte: 

EASY TRAVEL & EVENTS doo (www.easytravel.rs ) E-mail: kongres@easytravel.rs 

ili Slavica Parlic | Email: s.parlic@easytravel.rs |Phone: (+381) 18292555

PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA KONGRESU