U  kongresnim salama omogućeni su tehnički uslovi za prezentacije. Prezentaciju pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.