Smeštaj učesnika

Turistički objekti u Aranđelovcu, koje rezerviše Izvršni organizator Kongresa.